Els sots feréstecsDescription Els sots feréstecs


Els sots feréstecs (1901), de Raimon Casellas, és considerada la primera novel·la llarga modernista. Representa el fracàs de l'artista en el seu intent de transformar la societat, per la qual cosa enllaça amb la voluntat regeneracionista del moviment modernista. El protagonista, mossèn Llàtzer, encarna l'home superior, el Bé i l'Ideal, que s'enfronta a les multituds, el Mal i la Natura, encarnades per la Roda-soques. El personatge que inicia el llibre, l'Aleix de les Tòfones, simbolitza la degradació de les qualitats humanes. - Summary by Wikipedia

Stream audiobook and download chapters


Comments

    No results found.
Free public domain audiobooks LibriVox