Lo Catalanisme


Lo Catalanisme
Share:

Description Lo Catalanisme


"Lo Catalanisme" és l’obra de referència de Valentí Almirall i va suposar l’arrencada del catalanisme polític o nacionalisme català a finals del segle XIX. Partint de l’anàlisi de països com els Estats Units o Suïssa, la seva proposta era, des de Catalunya i amb el concepte de "particularisme", influir en el conjunt d’Espanya per descentralitzar el país i convertir-lo en una federació d’entitats equivalents i força autònomes. Va influir enormement en els personatges i les forces polítiques que van liderar el catalanisme durant les primeres dècades del segle XX, malgrat aquestes forces eren conservadores i no van seguir els seus postulats federals d’esquerres.

"Lo Catalanisme" is the reference work of Valentí Almirall and marked the beginning of political Catalanism or Catalan nationalism at the end of the 19th century. Based on the analysis of the political systems of countries such as the United States or Switzerland, his proposal was, from Catalonia and with the concept of "particularism", to influence the whole of Spain to decentralize the country and turn it into a federation of equivalent and fairly autonomous entities. He greatly influenced the figures and political forces that led Catalanism during the first decades of the twentieth century, although these forces were conservative and did not follow their leftish federal postulates. (Introducción por Josep Maria Camps Collet)

Stream audiobook and download chapters


Comments

    No results found.
Free public domain audiobooks LibriVox