L' Atlàntida


L' Atlàntida
Share:
Genre: Epics
Language: Catalan
Viewed: 10
Android app: Add to Android app

Listen audiobook

Description L' Atlàntida


L'Atlàntida és un poema èpic que en el seu moment es considerà com la culminació de la recuperació de la llengua catalana com a llengua literària. Segueix la història d'un mariner genovès que se salva d'un naufragi i comença a recollir antigues històries de mariners, des del vell mite d'Hèracles al Pirineu incendiat, passant pel continent de l'Atlàntida i el seu enfosament, fins a la creació del Mar Mediterrani i les seves cultures. // "Atlantis" is an epic poem that at the time was considered the culmination of the recovery of the Catalan language as a literary language. It follows the story of a Genoese sailor who survives a shipwreck and begins to collect ancient stories from sailors, from the old myth of Heracles in the burning Pyrenees, through the continent of Atlantis and its sinking, to the creation of the Mediterranean Sea and its cultures. (Summary by Joan Pujolar)

Stream audiobook and download chapters


Comments

    No results found.
Free public domain audiobooks LibriVox